Yasal Sorumluluk Reddi

Bu internet sitesinde sunulan bilgiler itinalı olarak kontrol edilmiştir. Buna rağmen açıklanan bilgilerin eksiksiz, doğru ve her koşulda güncel olduğu yönünde herhangi bir garanti verilemez. Bu aynı zamanda internet sitesinden dolaysız veya dolaylı olarak yönlendirilen linkler için de geçerlidir. Techem GmbH firması ilgili link üzerinden açılacak olan sayfanın içeriğinden sorumlu değildir. Techem GmbH özellikle link üzerinden açılan internet sayfalarının içeriğini („yabancı içerikler“) sahiplenmez ve bu içeriklerin bizim firmamızla herhangi bir alakası olmadığını beyan eder. İnternet kullanıcısının bu link sayfalarında gösterilen bilgileri güvenerek, doğruluğunu kontrol etmeyerek, eksik ve/veya güncelliğini incelemeyerek kullanmasından kaynaklanan hasarlardan sadece kendisi sorumludur. Techem GmbH firması bu konuda sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesi, gelecek hakkındaki bazı bilgileri şu anki güncel kabuller ve tahminlere dayalı olarak sunmuştur. Yatırımcılar bu görüş ve bilgilere kayıtsız şartsız güvenerek hareket etmemelidirler. Gelecekle ilgili görüşler oluşum zamanına bağlı olarak verilmiştir ve bu nedenle risk ve belirsizlik içerebilir. Birçok faktörler gerçekte meydana gelen olayların, bu internet sitesinde geleceğe yönelik olarak belirtilen görüşlerden önemli derecede farklı olmasına sebep olabilir. Techem GmbH firması, bu raporda belirtilen geleceğe yönelik görüşleri, yeni bilgiler veya gelecekte yaşanacak olaylar nedeniyle güncelleştirme yükümlülüğüne tabi değildir.

Bu nedenle gerek Techem GmbH gerekse firmanın organizasyon bölümleri ve personeli, geleceğe yönelik bu tür görüşlerin yenilenmemesinden veya güncelleştirilmemesinden kaynaklanan hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmez.

İnternette sunulan ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından korunmuş olabilen markalar, mal ve işaretler fikri haklar kanununun ilgili mevzuatına kısıtlamasız olarak tabidir. Salt tanımlama ile marka, mal ve işaretlemenin üçüncü şahısların hakkı ile korunmuş olduğu anlamına gelmez. Techem firması tarafından oluşturulmuş grafikler, ses dokümanları, video malzemeleri ve metinlerin telif hakları sadece Techem firmasına aittir. Bu dokümanların çoğaltılması veya elektronik veya yazılı ortamda kullanılması Techem firmasının açık onayı alınmadıkça yasaktır.

Techem GmbH firması, sunulan bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik, silinti veya eklenti yapma veya bu bilgilerin yayımlanmasını sınırlı bir süre veya temelli olarak iptal etme hakkını saklı tutar.
Gerek Techem GmbH gerekse firmanın organizasyon bölümleri ve personeli, ortada kasıt veya ağır tedbirsizlik olmadığı sürece, bu internet sitesindeki bilgilerden veya bu bilgiler ile bağlı durumlardan kaynaklanan kar kaybı da dahil olmak üzere dolaysız veya dolaylı hasarlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Bu Yasal Sorumluluk Reddi, Techem GmbH firmasına ait internet sunumunun entegre edilmiş bir öğesidir.