Techem, enerji yönetimi

Techem ile CO₂ Tasarruf miktarı, şuanda:

Sera gazı etkisinde en büyük pay karbondioksite aittir. Günümüzde karbondioksitin atmosferdeki seviyesi doğanın kabul edebileceği oranın 1000 katı daha hızlı artmaktadır. 

Binalarda tüketilen enerji karbondioksitin en önemli kaynaklarındandır. O halde çözüm; binalardaki enerji tüketiminin kontrol altına alınması yani enerji verimliliğidir. 

Küresel ısınma son yüzyılda 0,8°C artmıştır. Bu ısının .+2°C’ye ulaşması durumunda Dünyamızı kuraklık ve sel baskınları gibi bir dizi felaket beklemektedir. 

Techem geliştirmiş olduğu ısı ve su paylaşım sistemleri ile kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Böylece, ısı kullanımı ve tüketimi kişiselleştirilerek konforlu bir ısınmanın yanında kullanıcıların ısı tüketiminde daha dikkatli davranmaları ve dolayısıyla daha az enerji harcamaları sonucu, enerji tasarrufu yapılmasına olanak sağlanmış olacaktır.