Yönetim

Artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmeler sonucu enerji ihtiyacı giderek artmakta ancak buna karşılık dünya enerji kaynakları giderek tükenmektedir. Hızla artan sera gazları (özellikle karbondioksit gazı) emisyonunun neden olduğu iklim değişiklikleri ve bunun neden olduğu küresel ısınma sonucu dünyamız ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

MEVCUT ENERJİ KAYNAKLARINDAN DAHA UZUN SÜRE YARARLANABİLMEMİZ VE
KÜRESEL ISINMA SONUCU MEYDANA GELMESİ MUHTEMEL FELAKETLERİ EN AZINDAN BİR SÜRE DAHA GECİKTİREBİLMEMİZ İÇİN, ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMA
BUGÜN ARTIK BİR TERCİH DEĞİL BİR ZORUNLULUK OLMUŞTUR. 

 

Enerji tüketiminde; sanayi, ulaşım ve binalarda kullanılan enerjinin payı hemen hemen eşittir. Bu çerçevede, binalarda enerji verimliliği uygulamaları kapsamında, konut ve iş yerlerindeki ısı tüketiminin kontrol altına alınması, enerji tasarrufuna önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Avrupa Devletleri, konunun önemini ve ciddiyetini çok önceden fark ederek, enerji savurganlığını önlemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, konutlarda enerji verimliliğine yönelik bir dizi yasal önlemi uygulamaya koymuşlardır. Avrupa Konseyinin 1993 yılında yürürlüğe giren “SAVE” Direktifi ile, Avrupa Birliği üyesi bütün ülkelerde, konut ve işyerlerinde, enerji tasarrufu amacıyla ısı kontrol ve pay ölçer sistemlerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede, ısının kontrollü tüketilmesi sonucu %30 civarında enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Isı kontrol cihazları ve ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan ısı payölçer sistemlerinin kullanımı ile; iç ve dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak iç ortamlarda arzulanan konfor şartları sağlanırken, herkes kendi enerji tüketimini kontrol ederek tükettiği kadar enerjinin parasını ödeyecek, böylece tüketimin kişileşmesi ve ısınma giderlerinin tüketilen enerji oranında ceplere yansıması sonucu, daha bilinçli ve dikkatli bir enerji kullanımı sağlanmış olacaktır. 

Bunun sonucu, merkezî ısınma sistemlerinde enerjinin gerektiği kadar kullanımı sağlanarak, hem çok pahalı ve kısıtlı olan enerji kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlanmış ve hem de ülkemizin ekonomik kaynakları daha rasyonel kullanılmış olacaktır. 

Techem Enerji Hizmetleri