Techem Türkiye

Türkiye piyasasına 2006 yılında giren Techem’in Türkiye ofisi Mart 2006’da Ankara’da faaliyete başladı. Türkiye’nin çok yabancı olduğu ısı gideri paylaşımı kavramının tanıtımı için ciddi çalışmalar düzenleyen Techem Türkiye, enerji tasarrufu, sınırlı kaynakların verimli kullanılması,m ısı giderlerinin paylaştırılmasında adaletin sağlanması gibi konularda, ülke genelinde gerçekleştirdiği seminer ve toplantılarla, toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyinin yükselmesine katkıda bulundu.

Techem Genel Merkezi

Techem'in uluslararası enerji hizmetleri, enerji tasarrufu için yenilikçi çözümleri de kapsar. Isınma ve su tüketiminde, tüketime bağlı ölçüm ve gider paylaşımı bunun önemli bir parçasıdır. Resmi rakamlar hizmetlerimizin dünya çapındaki başarısının göstergelerinden biridir.

Techem’den Haberler