adapterm – enerji tasarruf sistemi

  1. Veri kaydedici radyo frekanslı ısı pay ölçerlerden alınmış sıcaklıkdeğerlerini (1a) ve ayrıca ısı tesisatındaki gidiş hattı sıcaklık değerlerinibir araya getirir (1b). Bu şekilde binanın ihtiyaç duyduğu toplam ısıyıbildirir.
  2. adapterm-modülü dışarıdaki sıcaklığı kaydeder (sıcaklığı kontrol edenaygıt ya da sensör aracılığıyla) ve bu değeri veri kaydediciye gönderir
  3. Alınan tüm bu bilgilere dayanarak, veri kaydedici binada gerekli ısıihtiyacının olup olmadığını bildirir ve bu şekilde adapterm-modüle gidişhattı sıcaklığını düşürmeye yönelik düzeltici bir değer gönderir.
  4. adapterm-modülü gidiş hattı sıcaklığını optimal değere getirir.
  5. Techem operasyon kontrol merkezi adapterm sisteminin düzgün ve etkiliçalışmasını radyo frekans uzaktan kontrol sayesinde garanti eder.
  6. Müşteriler adapterm aylık raporları sayesinde binalarındaki enerjitasarrufu ile ilgili bilgilendirilir.