Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Isı Payölçerler

I sı payölçerler nedir? 

Isı payölçer, ısı giderlerinin tüketime bağlı olarak hesaplanabilmesi için tüketimi tesbit eden bir ölçüm cihazıdır. Aslında ısı payölçer, herhangi bir fiziksel birim (örneğin litre veya gram gibi) değil 
sadece soyut hesaplama birimleri gösterdiğinden ölçüme yardımcı olan bir cihaz olarak tanımlanır. Bu birimler, binanın toplam tüketimindeki ilgili payı (tüketim oranını) teşkil eder. Dolayısıyla, 
örneğin evinizin veya dairenizin payına düşen somut ısı giderleri ancak aynı binada bulunan, aynı türdeki birden fazla ısı payölçerlerin orantılanması sayesinde hesaplanarak elde edilir. 

Isı payölçer nasıl çalışır? 

Isı payölçerler genelde radyatörlerin yaydığı ısıyı kaydeder. Isıyı ileten bir taşıyıcı parça radyatörün ısısını ısı payölçere aktarır. İki farklı çalışma şekli vardır: Buharlaşma prensibine göre çalışan ısı 
payölçerler ve elektronik ısı payölçerler. Telsiz frekanslı ısı payölçerler, elektronik ısı payölçerler grubuna aittir.
Buharlaşma prensibine göre çalışan ısı payölçerlerde, ısıyı ileten taşıyıcı parçanın üzerinde ölçüm sıvısı ile doldurulmuş ve üstü açık bir küçük tüp bulunur. Ölçüm sıvısının buharlaşma hızı, radyatörün sıcaklığına bağlı olarak ya hızlı ya da yavaştır. Buharlaşan sıvı miktarı, o ev veya daireye düşen tüketim payını gösterir.
Elektronik ısı payölçerler tekli veya ikili sensör (algılayıcı) sistemine sahiptir. Her ikisi de ısıyı ileten bir alt bölümden ve LC ekranlı elektronik devreden oluşur. Tekli sensör sisteminde, radyatör yüzeyinden sıcaklık bir sensör tarafından ölçülür. Oda sıcaklığı, cihazda önceden sabit şekilde belirlenmiş bir sıcaklık değeri sayesinde hesaba katılır. Techem, genelde iki sensörlü cihazları kullanmaktadır. Burada, birinci sensör radyatör yüzeyinin sıcaklığını, ikinci sensör ise odadaki havanın sıcaklığını ölçer. Ölçülen iki değerden hesaplanan sıcaklık farkı ve cihazda hafızalanmış radyatör verileri sayesinde ilgili ev veya daireye düşen ısı tüketimi payı elde edilir Böylece, tek sensörlü sistemlere kıyasla daha doğru sonuçların alınması sağlanır.
Telsiz frekanslı ısı payölçerlerin sıradan elektronik cihazlara olan tek farkı, tüketim verilerini telsiz frekansı ile aktarmalarıdır. Bu sistemin evde oturanlara sunduğu avantaj, bağımsız olmaları ve sayaç okuma işlemi sırasında evde bulunmak zorunda olmamalarıdır. 

Cihazları Techem’in kendisi mi üretiyor? 

Cihazların çoğu bizim sorumluluğumuz altında ve bizim know-how’ımızla geliştirilmektedir. 
Cihazların yegane satış ve dağıtım hakkı Techem’e aittir. Aynı zamanda Techem cihazları Almanya’da bulunan yetkili üreticilere ürettirmektedir.

Telsiz frekanslı ısı payölçerler nedir? 

Bu cihazlar, tüketime bağlı faturalandırma için tüm tüketim değerlerini tesbit eder, hafızalar ve aktarır. Sistem, tüketim değerini ay ortasında, ay sonunda ve programlanan belli bir tarihte cihazda kaydeder. Bu tarihlerde kaydedilen değerler, cihaz içine entegre edilmiş bir telsiz vericisi tarafından aktarılır. Veriler bir sonraki yıla kadar kayıtlı kalır. Bu işlemde, sayacın okunacağı eve girilmesine artık gerek kalmadığı için okuma işlemi de randevu belirlenmeye gerek kalmadan gerçekleşir. . Belirlenmiş sayaç okuma tarihinden sonra, tüketim değerlerinin bulunduğu telsiz telegramları okuma personeli tarafından mobil bir alıcı vasıtasıyla el bilgisayarına aktarılır. Faturalandırma dönemine ait on beş günlük periyotlarla el bilgisayarında mevcut olan tüketim verileri doğrudan fatura hesaplama sistemine gönderilir. Tüm veriler on iki ay boyunca kayıtlı kaldığından ara okuma yapılmasına da artık gerek kalmaz. Bu demektir ki, geçmiş aylardaki tüketim değerlerinin de okunması mümkündür. 

Telsiz sisteminin yaydığı dalgalar tehlikeli midir? 

Techem, bununla ilgili olarak çevre üzerindeki elektromanyetik uyumluluk konusunda bir araştırma yaptırmıştır. Araştırma sonucu: Mevcut olan güncel bilgilere göre Techem telsiz sisteminin radyo dalgaları insan sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.
Telsiz sistemlerinin konutlarda, işyerlerinde ve kamuya açık tesislerde kullanılmasında, elektromanyetik uyumluluk konusundaki en yeni bulgulara göre de herhangi bir sakınca görülmemektedir. Telsiz sistemi ile donatılmış ortalama büyüklüktekä bir konutta bir yıl boyunca yayılan sinyal gönderme enerjisi, yaklaşık beş dakika süren bir cep telefonu görüşmesinde yayılan enerji ile eşdeğerdir. 

Telsiz teknolojisinde manipülasyon mümkün müdür? 

Aktarım işlemi sırasında verilerin güvenliği ve manipülasyona karşı koruma sağlamak için veriler gönderilmeden önce şifrelenir. Ayrıca, cihazın mühürlenmesi ve yazılım destekli manipülasyon ve demontaj algılama fonksiyonu sayesinde de koruma sağlanmaktadır.